Czasopismo Pedagogiczne/The Journal of Pedagogy

Czasopismo Pedagogiczne, to międzynarodowy recenzowany półrocznik, który powołanie ogłoszone zostało z końcem 2015 roku. Udostępniany jest on w ramach wolnego dostępu na stronie www.czasopismopedagogiczne.edu.pl. oraz pedagogicaljournal.edu.pl. O jego jakość dba Rada Naukowa, w skład której wchodzą przedstawiciele nauki pochodzący z Polski oraz z zagranicy.

Czasopismo Pedagogiczne otwarte jest na współpracę z osobami zainteresowanymi szeroką problematyką edukacji. W tym kontekście profil pisma ukierunkowany jest na teoretyczne, empiryczne i praktyczne aspekty zagadnień zwiazanych z edukacją. W związku z tym struktura pisma uwzględnia teksty teoretyczne, komunikaty z badań empirycznych, polemiki i dyskusje. Redakcja ma także w planach uruchomienie interaktywnej platformy stwarzającej możliwość dynamicznej komunikacji skupionej wokół preprintowych wersji tekstów.

Oryginalnym elementem w strukturze pisma jest dział poświęcony liberaturze.

Redakcja Czasopisma Pedagogicznego zachęca do proponowania problematyki tematycznych numerów pisma i współtworzenia ich kompozycji.

Zapraszamy do zgłaszania tekstów oraz korzystania z zasobów, jakie oferują poszczególne działy pisma.

Jednocześnie informujemy, że redakcja nie pobiera, ani nie wypłaca honorariów za nadesłane teksty.

Zgłaszanie publikacji przebiega za pośrednictwem platformy internetowej. W tym celu wymagana jest wcześniejsza rejestracja w systemie.

Czasopismo Pedagogiczne jest wydawane w formule Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 4.0).

 

Indeksowanie w bazach czasopism i abstraktów: BazHum, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2016 = 61,7)

 

Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną.