Czasopismo Pedagogiczne/The Journal of Pedagogy

Czasopismo Pedagogiczne, to międzynarodowy recenzowany półrocznik, który powołany został z końcem 2015 roku. Udostępniany jest on w ramach wolnego dostępu na stronie www.czasopismopedagogiczne.edu.pl. oraz pedagogicaljournal.edu.pl. O jego jakość dba Rada Naukowa, w skład której wchodzą przedstawiciele nauki pochodzący z Polski oraz z zagranicy.

Czasopismo Pedagogiczne otwarte jest na współpracę z osobami zainteresowanymi szeroką problematyką edukacji. W tym kontekście profil pisma ukierunkowany jest na teoretyczne, empiryczne i praktyczne aspekty zagadnień zwiazanych z edukacją. W związku z tym struktura pisma uwzględnia teksty teoretyczne, komunikaty z badań empirycznych, polemiki i dyskusje. W niedługim czasie uruchomiona zostanie także interaktywna platforma stwarzającą możliwość dynamicznej komunikacji skupionej wokół preprintowych wersji tekstów.

Oryginalnym elementem w strukturze pisma jest dział poświęcony liberaturze.

Redakcja Czasopisma Pedagogicznego zachęca do proponowania problematyki tematycznych numerów pisma i współtworzenia ich kompozycji.

Zapraszamy do zgłaszania tekstów oraz korzystania z zasobów, jakie oferują poszczególne działy pisma.

Jednocześnie informujemy, że redakcja nie pobiera, ani nie wypłaca honorariów za nadesłane teksty.

Zgłaszanie publikacji przebiega za pośrednictwem platformy internetowej. W tym celu wymagana jest wcześniejsza rejestracja w systemie.

Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną.